Ozobljenje

Ozobljenje zobnikov izvajamo na strojih Mikron, Phauter, Churchill, Lorenz …
Izdelujemo notranja ravna ozobja od modula 0.5 do modula 4.0 ter zunanje ravno in poševno ozobljenje od modula 0.5 do modula 8.0. Na profilirnem stroju izdelujemo čelna ozobja različnih profilov, zobnike do modula 2.0 pa lahko tudi strgamo.