Reference

“Toki”  Jože Tomaževič, s. p.
Anton Maček, s. p.
Arex, d. o. o., Šentjernej
Arhar Aleš, s. p.
AVP,  d. o. o.
AvtoAkustika, d. o. o.
Avtoključavničarstvo Marijan Pušnik, s. p.
AVTO-PHONE, D. O. O.
Bakony Muvek AG
Bartop systems
Belros, d. o. o.
Bienen Meissle
Bizjan Robert, s. p.
CDS COM, d. o. o.
CHROMCOM, d. o. o., Domžale
Cniping, d. o. o.
Coming, d. d.
D.B. COMP, d. o. o.
Danilo Ferlež, s. p.
David Bertoncelj, s. p.
Debevec Marija, s. p.
DELO – TCR, d. d., Ljubljana
DELO – TISK časopisov in revij, d. d., Ljubljana
Delo prodaja, d. d.
DIGIT, d. o. o.
Dizelček, d. o. o.
Dolinar Aleš, s. p.
DOMEL, d. d.
Domtex, d. o. o., Škofja Loka
Dolničar, d. o. o.
Dvigala Sušnik, d. o. o.
EHO, d. o. o.
ELAN, d. d.
Elan line, d. o. o
ELCON, D. O. O.
Elektro Treven, d. o. o.
Elektrotehna Elzas, d. o. o.
ELJAN PODJETJE ZA ELEKTRONIKO IN TRGOVINO, d. o. o.
Elko Elektrokovina, d. o. o.
Elvip Ravne, d. o. o.
Embagraf, d. o. o.
EMOK Milan Eržen, s. p.
Empor, d. o. o.
Eskim, d. o. o.
ETA živilska industrija, d. d.
Etis, d. o. o.
E-TRADING, d. o. o., IDRIJA
Felstor, d. o. o., Spodnja Idrija
Franc Stroj, s. p.
Franko Jurjavcic, s. p.
Frigo Led
Gabrovšek Robert, s. p.
Galma, d. o. o.
Galvanizacija Slanc Jože, s. p.
Galvanizacija, kovinski izdelki Zrnec Romana, s. p.
Gardenia ars florae, d. o. o.
GEOT, d. o. o.
GO TO, d. o. o.
Golob – Ropic, s. p.
Gorenje Tiki, d. o. o.
Gozdno gospodarstvo Postojna, D. D.
GPG Kipkop, d. o. o., Ljubljana
Gradbeni inštitut ZRMK, d. d.
Grafokom, d. o. o.
Greda tovarna sadnih izdelkov, d.o.o., Mirna
Gumarstvo Sečnik, d. o. o.
Ham, d. o. o.
Hidroenergija, d. o. o.
Hiko, d. o. o.
Hladilne in klima naprave Aleksander Župevec, s. p.
Hladilne naprave Rudolf Meglen, s. p.
Hoja žaga Rob, d. o. o.
Hoja, lepljene konstrukcije in žaga, d. d.
Hojak Precise d.o.o.
HTE, d. o. o.
IES, d. o. o.
IEVT, D. D.
IMKO Ljubljana, d. d.
IMOS, d. d., Ljubljana
IMP PUMPS, d. o. o.
Industrija usnja Vrhnika
Industrijski sistemi d.o.o.
Info dvig1, d. o. o.
INLES, d. d.
Inox design, d. o. o.
Inox Gabrijelčič Juvan, s. p.
Inštitut za celulozo in papir Ljubljana
Intertrade ITS, d. d.
Ipros, d. o. o.
Iskra avtoelektrika d.d.
Iskra Elektrozveze, d. d.
ISKRA Merilne naprave, d. o. o.
Iskra Prins, d. d.
Iskra SEM, d. d.
Iskra TELA-SEM, d. o. o.
Iskra vzdrževanje, d. d.
Iskra-releji, d. d.
ITC-kovinska oprema Franc Nemanič, s. p.
J. J. Trnovec, d. o. o.
Jutom, d. o. o.
JUTRO, d. o. o., Mozirje
K – HAUS, d. o. o.
K. I. X., d. o. o.
K. P. P., d. o. o., Ljubljana
Karner, d. o. o.
KFM, d. o. o., Velenje
Klima naprave Dolinar, d. o. o.
Klimahit,  d. o. o.
KLIMATEHNIK, d.o.o.
Klimatik, d. o. o.
Ključavničarstvo Janez Starman, s. p.
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE
Koling, d. o. o.
Kolinska, d. d.
Komunalno podjetje Tržič, d. o. o.
Koplast Prebil Valentin, s. p.
Kovinoplastika Lož, d. d.
Kovinoplastika Lozar Matjaž, s. p.
Kovinos, d. o. o.
Kovinostrugarstvo Iztok Božic, s. p.
Kovinostrugarstvo Trontelj Janez, s. p.
Kovinska industrija Ig
KPL, d. d.
Kunovar M&G, d. o. o.
KVIT, d. o. o.
Laboratorijska oprema Anton Kambič, s. p.
Lampič, d. o. o., Ljubljana
LB Propria, d. o. o.
Lek, d. d.
LF AIR CONDITION, d. o. o.
LIBELA ELSI, d. o. o.
Linde-Kaltetechnik Gesmbh, Dunaj podružnica Ljubljana
Litostroj PTS, d. o. o.
Livarstvo Krim, d. o. o.
Livarstvo Stane Vidmar, s. p.
Ljubljanske mlekarne, d. d.
LOGAR TRADE, d. o. o.
Loren Line, d. o. o.
Lorenčič gradbeni servis, d. o. o.
Lotos inženiring, d. o. o.
M – Gal Metod Smrtnik, s. p.
M – STIS, d. o. o.
M. P. P. tehnološka oprema, d. o. o.
Maar, d. o. o.
Mamut servis, d. o. o.
Matko servis, Matko Bazovičar, s. p.
MBB, d. o. o.
MDM, d. o. o.
MDS IT, d. d.
Mebor, d. o. o.
Mecom elementi, d. o. o.
Medex, d. d.
MERCATOR, D. D.
Mercator Emba, d. d.
Merkur – trgovina in storitve, d. d.
Metalles, d. o. o., Radeče
MIKROVIT Ustje, d. o. o.
Milan Kovšca, s. p.
Mineral, d. d.
Mithraeum, d. o. o.
MKT PRINT, d. d.
Mladinska knjiga, d. d.
Mostovna, d. d.
MVA, d. o. o.
NLB Propria, d. o. o., Ljubljana
Nova ljubljanska banka, d. d.,Ljubljana
Novak Dušan, s. p.
Novak ing. Janez, s. p., hladilne naprave
Novolit, d. d.
OMEGA AIR, d. o. o., Ljubljana
Omicron, d. o. o., Domžale
Optika Alcom Aljančič Ivan, s. p.
Oven Jože, s. p.
Oven Ladislava, s. p.
P. P. Plast, d. o. o.
Pavle Logar, s. p.
Pekarna Pečjak, d. o. o.
Peklaj Andrej, s. p.
PERA Rafko Pegam, s. p.
Perovšek Jakob, s. p.
PGB, d. o. o.
Pireko, d. o. o.
Plamatik, d. o. o.
Plastenka, d. o. o.
Plastika Trček, d. o. o.
Plastika Virant, d. o. o.
Plastkart Toni Stare, s. p.
Plastron, d. o. o.
Pletilnica, žične tkanine in filtri, d. o. o.
Plevnik, d. o. o.
Podjetje TRG, d. o. o.
Poil, d. o. o.
PRECISE,  D. O. O.
Predelava plastičnih mas – trgovina Lucijan Premrl, s. p.
Prekov, d. o. o.
Pretent, d. o. o.
PREVI, d. o. o.
Primorje, d. d.
Protrans, d. o. o.
PS CIMOS TITAN LIVARNA, d.o.o.
PS, d. o. o.
Quhar plast, d. o. o.
R. H. PLUS, D. O. O.
RASTLINJAKI SCHWARZMANN, d.o.o.
R-COMFORT, d. o. o., Ljubljana
Repovž Anton, s. p.
Rihar Marta, s. p.
Riko Kor, d. o. o.
RISS TRADE, D. O. O.
RLS, d. o. o.
Rotometal, d. o. o.
Rovšek Anton, s. p.
S. I. A., d. o. o.
Sap – Servo mehanični obrati, d. d.
Saša Eror s.p.
Saturnus avtooprema, d. d.
SCT strojegradnja, d. d.
Šesto, d. o. o.
Silcoop varilna tehnika, d. o. o.
Sinter, d. o. o.
Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje
SOP IKON, d. o. o.
Stephan-Werke Gmbh&Co
T. K. B. M., d. o. o.
T. T. G. I., d. o. o., Ljubljana
T. U. Aeroplast Udovc Anton, s. p.
TCG UNITECH Lth-ol, d. o. o.
Tekstilna industrija Ajdovščina, d. d.
Testing, d. o. o.
TOKOS, d. o. o.
Tomi, d. o. o.
Tomstroj, d. o. o.
Traub GmbH
Trček Gabriella, s. p.
Trol, d. o. o.
Tuba embalaža, d. d.
Turboinštitut, d. d.,Ljubljana
Unior, d. d.
Unipro, d. o. o.
Unitplast, d. o. o.
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Univerza v Ljubljani, Naravoslovno-tehniška fakulteta
Varstal, d. o. o.
Vibro, d. o. o.
Virant Matjaž, s. p.
Viro, d. o. o.
Vzmeti Bačar Janko, s. p.
X-adena, d. o. o.
Zavod za gradbeništvo Slovenije
Žito, d. d.
Žito Šumi, d. o. o.
Živila Kranj, d. d.
Zlatarna Celje, d. d.
Zlatarsvo Gajšek Milan, s. p.
ZLIT, d. o. o.
Zmajčkov butik, Proizvodnja peciva in slaščic, d. d.